Helhedsplaner og renovering

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tegnestuen har via sin medvirken ved udarbejdelse og gennemførelse af flere helhedsplaner erhvervet sig solid erfaring med de beboerdemokratiske processer både som deltager i totalrådgiverteams og som faglig rådgiver i landskabsarkitektoniske sammenhænge. Vi har i flere renoveringssager varetaget rollen som tovholder på beboerprocesser vedr. friarealernes udformning og indhold. I den sammenhæng har tegnestuen tilrettelagt og gennemført workshops, markedsdage og ekskursioner med henblik på at sikre beboerne medindflydelse og udvikle et fremtidigt ejerskab og engagement.

I vort møde med beboerne og deres repræsentanter lægger vi stor vægt på at skabe gensidig tillid på basis af ligeværdighed og respekt. Igennem flere sagsforløb er vi blevet bekræftet i, at forretningsfører, boligselskab, beboere og rådgivere skal mødes i øjenhøjde og med respekt for hinandens personer, viden og indgangsvinkler – lykkes det, er grundstenen lagt til et godt slutresultat.

Som landskabsarkitekter ser vi det som en af vore væsentligste opgaver at skabe frodige, oplevelsesrige, varige og robuste anlæg, som på grundlag af stærke rammer kan favne og rumme en udvikling af brug og fremtidige ønsker til friarealet. Som en naturlig del af denne fremtidssikring har vi særlig fokus på bæredygtighed. Arkitektonisk bearbejdning af principper for afledning af overfladevand er eksempel på et område, hvor vi kan og vil medvirke til at forme en nødvendig teknisk løsning til et bæredygtigt, rekreativt og oplevelsesmæssigt element. Tegnestuen har i en årrække arbejdet med lokal afledning af regnvand (LAR) i forbindelse med boligområder, senest aktualiseret af skybruddene i 2010, 2011 og 2014.

For tegnestuen handler fremtidssikring også om at sørge for at alle potentielle brugere af et boligområde stilles lige. Derfor er et andet af vore fokusområder tilgængelighed, som er integreret i vor projektering fra den første skitse slås til anlægget står færdigt i marken. Vi arbejder bevidst og målrettet med implementering af DS 3028 i alle vore anlæg.

Tegnestuen tager i disponeringen af friarealer udgangspunkt i de forudsætninger, der er givet på den enkelte lokalitet. For os er det vigtigt, at stedets iboende kvaliteter ikke går tabt eller overses i en omdannelsesproces, men aktivt bruges i den fremtidige udformning. Tilføjelsen af nye elementer skal ske med omhu og respekt for stedet og med hensyntagen til brugernes ønsker.

Klik på links nedenunder for at se eksempler på vores arbejde med helhedsplaner og renoveringer.

Helhedsplan RosenvængetRosenvænget, Frederikssund: realisering af helhedsplan for 133 almene boliger.

 

 

Bjergbakken RoskildeBjergbakken, Roskilde: renovering af friarealer i bebyggelse med 361 almene boliger.

 

 

fsb Pia HusPia Hus, København: realisering af helhedsplan for 36 almene boliger.

 

 

BlågårdenBlågården, København, miljøprojekter: forbedring af friarealerne i sammensat almen bebyggelse med 860 lejemål.

 

 

Kantorparken, pergolaKantorparken, København: udviklingsprojekt med tilknytning til AlmenProjekt 21. Med deltagelse af bl.a. Realdania.

 

 

HedeboparkenHedeboparken, Roskilde: realisering af helhedsplan i bebyggelse med 159 lejemål.