Tegnestuen

Landskabsarkitekterne Roskilde er et anpartsselskab ejet af de to stiftere Hanne A Jakobsen og Michael Jensen. Tegnestuen har siden grundlæggelsen i 1992 beskæftiget sig med et bredt udsnit af det landskabsarkitektoniske virke. Et af tegnestuens hovedarbejdsområder er renovering af bestående anlæg og etablering af nye friarealer i eksisterende sammenhænge. Med baggrund i mere end 20 års erfaring indenfor den almene sektor har tegnestuen stærke forudsætninger for tidligt i planlægningsprocessen at kunne udpege indsatsområder, der er væsentlige for udviklingen og fremtidssikringen af eksisterende boligområder.

Tegnestuen har via sin medvirken ved udarbejdelse og gennemførelse af flere helhedsplaner erhvervet sig solid erfaring med de beboerdemokratiske processer både som deltager i totalrådgiverteams og som faglig rådgiver i landskabsarkitektoniske sammenhænge. Vi har i flere renoveringssager varetaget rollen som tovholder på beboerprocesser vedr. friarealernes udformning og indhold. I den sammenhæng har tegnestuen tilrettelagt og gennemført workshops, markedsdage og ekskursioner med henblik på at sikre beboerne medindflydelse og udvikle et fremtidigt ejerskab og engagement.

 I vort møde med beboerne og deres repræsentanter lægger vi stor vægt på at skabe gensidig tillid på basis af ligeværdighed og respekt. Igennem flere sagsforløb er vi blevet bekræftet i, at forretningsfører, boligselskab, beboere og rådgivere skal mødes i øjenhøjde og med respekt for hinandens personer, viden og indgangsvinkler – lykkes det, er grundstenen lagt til et godt slutresultat.