Pleje og omsorg

I arbejdet med botilbud for borgere med særlige behov lægger vi afgørende vægt på et grundigt og tilbundsgående forarbejde, som kan afdække de aktuelle brugergruppers behov. Samarbejdet med brugerne, personale og deres repræsentanter indgår som en selvfølgelig og helt afgørende forudsætning for kortlægningen af ønsker og krav til friarealernes detailindretning. Vi har særlig fokus på tilgængelighed som en vej til at udvide beboernes muligheder i hverdagen. Gode adgangsforhold og tilbud om sanseoplevelser er nogle af de midler vi tager i brug for at gøre den daglige oplevelse af bo- og arbejdsmiljøet rigere for beboere, personale og pårørende.

En varieret sammensætning af beplantning spiller en væsentlig rolle i vor tilgang til anlæggene. Beplantningernes årstidsvariation og frodighed fra de tidlige blomsterløgs fremspiren i februar til det glødende efterårsløv på træer og buske er noget vi lægger stor vægt på at fremelske. Blomstrende stauder og buske, duftende krydderurter, græsser der giver lyd i vinden og rislende vand kan skabe en oplevelsesrig og frodig baggrund for det daglige liv.  Vi lægger vægt på at skabe muligheder for nærkontakt til vind og vejr – den friske luft, solen, blæsten, støvregnen, varmedisen og alle de andre oplevelser og sansninger, der er vigtige i hverdagen.

Naturprægede stauder

Plejecenter Trekroner og Lindelunden, Roskilde: nyt plejecenter for ældre og demente og nye boliger for psykisk syge.

 

 

AkelejerLions Park Søllerød: ombygning af eksisterende plejecenter.

 

 

DSI Solgaven, Næstved: renovering af gårdhaver i tilknytning til boliger for synshandicappede.

Nyvangsparken, Kalundborg: ombygning af eksisterende plejecenter.

Fjorden, Roskilde: helhedsplan for psykiatrisk hospital.